هنوز زمان کوتاه گذشته

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

بسیار عالی...می پاتی داشتم که تا حدودی حل شد

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

بسیار عالی . برای کاهش وزن مراجعه کردم

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

خیلی خوب و کامل راهنمایی می کنند

۱۴۰۲/۰۳/۲۲

بسیار عالی هستند من در ۱ جلسه کاشت نخ ۳ سایز کم کردم

۱۴۰۱/۰۴/۲۷

بسیار خوب

۱۳۹۹/۱۱/۲۰

برای کاهش وزن مراجعه کردم بسیار خوب بود

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

برای دردر بین دو کتف مراجعه کردم عالی بودن بسیار خوش برخودر و با حوصله

۱۳۹۹/۰۲/۲۸

خیلی عالی و با حوصله و مشکلم کاملا حل شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۲

عالی عالی

۱۴۰۰/۰۱/۲۲

بسیار عالی و خوش برخورد

۱۳۹۹/۰۳/۰۳

خیلی عالی هستند و شما حتما باید پیش ایشان بروید

۱۳۹۹/۱۰/۱۰