غده تیروعید نتیجه

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

خیلی عالی هست

۱۳۹۹/۰۹/۱۹

کم کاری تیروئید و ایشان االبته هستند

۱۴۰۰/۰۳/۲۸

هورمون نامنظم

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

خیلی خوب بود

۱۴۰۱/۰۱/۱۲

بسیار پزشک با معلومات و با حوصله هستند

۱۴۰۰/۰۶/۲۰

عالی و باتجریه

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

تحت نظرم

۱۴۰۰/۰۶/۰۷

دیابت خوب شد

۱۴۰۱/۰۳/۰۵

تیروئید

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

دکتر عالی

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

تیروئید و کارشون بسیار عالی

۱۳۹۹/۰۶/۲۲

خوب بود

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

نمونه برداری شد

۱۴۰۰/۰۶/۰۹

تیروعید

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

غده تیروئید

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

باسلام تیروعیدم پرکاربودبالطف دکتربااستفاده ازقطره یدکم کارشد

۱۳۹۷/۰۲/۰۴

آره مشکل تیروئید

۱۳۹۷/۱۱/۰۷

کم کاری تیروبید داشتم وتشخیص ایشان بسیار عالی هست

۱۳۹۹/۱۲/۰۲

سلام مشکل گره تیروئید

۱۴۰۰/۰۸/۰۳

غده تیرایید

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

دکتر بسیار خوبی است

۱۴۰۱/۰۱/۱۴

دکتر بسیار خوبی هست تیروئیدبدخیم داشتم عمل کردم

۱۳۹۹/۰۴/۱۵

تشخیص خوبی دارند

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بسیار عالی هستند دقیق علمی و خوش برخورد

۱۳۹۸/۱۲/۰۳

واقعا دکتر خوبی

۱۳۹۹/۱۰/۲۰

تخصص خوبی ندارن

۱۴۰۰/۰۹/۱۳

تخصص ایشان خوب است

۱۳۹۹/۰۶/۱۶

من بیمار دکتر هستم

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

دکتر بسیار عالی هستن

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

تیرویید کم کار داشتم کنترل شد

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

عالی در تشخیص گره تیورئیدی داشتم گفتند نمونه برداری کنید و بعد از چند ماه مراجعه کنید ببینم لازم به جراحی هست یا نه در حال حاضر یک سال گذشته و مجدد باید به ایشان مراجعه کنم

۱۳۹۹/۰۲/۱۶

تحت نظر

۱۳۹۹/۱۲/۰۶

تنظیم کم کاری تیرویید

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

مشکل تیروئید

۱۳۹۹/۰۲/۲۲

دیابت دارم وقتی زیر نظر ایشون بودم کنترل شد قندم بعد جابه جا شد آدرسش نداشتم الان قندم خیای بالا رفته

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

با تجربه هستن ایشون واقعا

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

تیروئید کم کار و ترشح غده پرولاکتین زیر نظر دکتر هستم

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

بهترین پزشک

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

تیرویید

۱۴۰۰/۰۶/۲۳

برای بلوغ زودرس دخترم رجوع کردم و گفتن دور شده کاری از دستشون بر نمیاد

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

بسیار دکتر خوب وبا منشی هستند

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

بی نظیر

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسیار عالی

۱۳۹۹/۱۱/۲۳

پر کاری تیروئید

۱۴۰۰/۰۶/۱۵

انسان باشخصیت وباحوصله ای هست طبابتش بسیارعالیست

۱۴۰۰/۰۵/۰۲

گره تردیدی دارم فعلن کاری نشده

۱۴۰۰/۱۰/۰۷

تیرویید کم کار داشتم و بسیلر با اخلاق هستن

۱۴۰۰/۰۸/۲۲

عالی هستند

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

تیروییدکم کار

۱۳۹۹/۱۲/۰۸

بیماری تیروئید کم کار

۱۳۹۹/۱۲/۰۲

نمیدانم

۱۳۹۹/۱۲/۰۳

تیروئید کم کار درحال درمان

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پرکاری تیروئید داشتم کاملا درمان شدم

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

یک بار بیشتر نرفتم

۱۳۹۹/۰۶/۲۸

عالی بود

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

دکترباتجربه و خوش اخلاق و بارفتار

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

مشکل پاراتیرویید

۱۴۰۰/۱۲/۱۳

عالی هستن حرف ندارن

۱۴۰۰/۰۳/۱۶

تیزویید

۱۴۰۰/۰۴/۱۳

مشکل کم کاری تیرویید داشتم و الان درمان شدم و خیلی ازشون راضی هستم

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

گره در کنار غده تیروئید

۱۳۹۹/۰۶/۰۱

بسیار خوب

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

مشکل غدد تیرویید دارم فعلن درمان نشده

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

خوش اخلاق

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

من جهت نارسایی غده فوق کلیوی مراجعه کردم درمان شدم خیلی بهترم

۱۳۹۹/۰۱/۰۲

تیروئید

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

واقعا دلسوز وحاذق هستن

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

دیابت بارداری داشتم دکتر خیلی دقیق قندم رو کنترل کردن

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

عدم رضایت

۱۴۰۱/۰۵/۱۱

مشکل کم کاری داشتم والان جواب گرفتم دکتر بسیارعالی

۱۳۹۸/۰۶/۲۳

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

کم کاری تیروئید

۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عالی هستن

۱۴۰۰/۱۱/۰۳

عااالی بسبار بااخلاق و کاردرست

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

جلوگیر از قد

۱۴۰۰/۰۵/۲۵

خوب راض

۱۴۰۲/۰۳/۲۹

کم کاری تیروئید دارم تا الان خداروشکر تحت نظر بودم وکنترل شده

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

دکتر فوق العاده با حوصله و موفقی است

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

تیروئید

۱۳۹۹/۰۱/۲۰

التهاب تیرویید.بسیار زود مشکلم حل شد

۱۴۰۰/۰۳/۰۷

بسیارباسواد هستن

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

کم کاری تیروئید داشتم در دوران حاملگی و بسیار خوب بودند

۱۴۰۰/۰۸/۱۶

عالی هستتد

۱۴۰۰/۰۷/۲۳

خوب بود

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

هنوز به نتیجه نرسیدم

۱۴۰۰/۰۹/۰۱

برای چکاپ رفتم

۱۴۰۰/۰۴/۱۸

بسیار پزشک عالی

۱۴۰۰/۰۲/۰۵

خیلی عالی هستن

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

دیابت . درحال پیگیری

۱۳۹۸/۰۶/۳۰

کم کاری تیروئید

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

غده در تروئید

۱۴۰۰/۰۸/۰۱

عالی هستن ایشون

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

دکتر فوق العاده ای هستن

۱۴۰۰/۱۱/۰۸

من تیرویید داشتم خوب شدم

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

قبلن میرفتم الان چند سالی بوده کی نرفتم تازه دوباره میخوام برم پیشش

۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مشکل تیرویید عالی بودن

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

تیرویید وتحت درمان هستم

۱۴۰۰/۰۴/۳۰

خدا حفظشون کنه

۱۴۰۱/۰۶/۲۸

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

همسرمن بیمار بود تب ولرز شدید داشت وشدید گلوش ورم داشت ایشون بایه نگاه گفتن تیروئید هست.... 80بود بادارو ودرمان کردش 11

۱۴۰۰/۱۲/۰۹

دکتر بسیار خوب و مهربانی هست با تشخیص عالی

۱۴۰۰/۰۹/۰۸

دکتری خوش اخلاق و توانا

۱۴۰۰/۰۳/۱۲

بسیار عالی هستند

۱۳۹۹/۰۶/۰۲

کم کاری تیروئید

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

دکتر عالی هست

۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مشکل تیروئید

۱۳۹۹/۰۷/۱۳

تیرویید

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گره داشتم و فرمودند باید عمل کنم تا خوب بشم

۱۴۰۰/۰۹/۰۷

مشکل تیرویید ودر حال درمان هستم

۱۳۹۹/۰۶/۱۶

ایشان بسیار پزشک با اخلاق و عالی در کار خود هستند بهترین متخصص غدد شیراز خدا نگهدار شان باشد

۱۴۰۰/۰۶/۱۹

واقعا ع

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

بسیار عالی

۱۴۰۰/۱۱/۱۵

عالی بود

۱۳۹۹/۱۱/۰۸

مشکل تیروئید

۱۴۰۰/۰۲/۱۵

چند سال قبل مادرم مشکل تیرویید داشتن تحت نظرشون بودن دکتر خوبی هستن

۱۴۰۰/۰۷/۱۳

مشکل غدد

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عالی هستن

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

بسیار با تجربه

۱۴۰۰/۰۶/۲۰

بسیار عالی هستن

۱۳۹۹/۰۹/۲۱

دکتر عالی هستن

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

پوکی استخوان

۱۴۰۰/۰۲/۲۷

سه تا دونه داخل تیروئیدم بود

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

سلام خیلی خوب وراضی هستم ممنون وسپاسگزارم

۱۴۰۰/۱۱/۰۵

بسیار عالی، خوش برخورد و دقیق هستند

۱۳۹۹/۱۱/۰۹

مشکل کم کاری تیروئید

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

عالی بود

۱۴۰۰/۱۱/۱۹

بسیار عالی است

۱۴۰۰/۰۴/۱۴

پزشک ماه

۱۴۰۰/۰۶/۰۶

خیلی آروم و تشخیص عالی

۱۴۰۰/۰۲/۲۷

خوب بود

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

خوب شد

۱۴۰۰/۰۹/۰۷

آزمایش را نشون می دهم

۱۳۹۹/۰۸/۲۲

برای چک پزشکی

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

دکتر بسیار

۱۴۰۰/۰۴/۲۸

بسیار عالی و با حوصله هستند

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گره تیروئید داشتم ایشون تشخیص دادن عمل شدم و الان خوب خوب هستم واقعا ازشون ممنونم

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

آکرومگالی

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

من نزدیک به 15 سال هست برای کنترل کم کاری تیرویید بیمار ایشان هستم و از عملکرد و درمان ایشان کاملاااا راضی میباشم.

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

دکتر عالی و باتحربه ای هستن

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

عااالی

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۸/۰۷

عالی هستند

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

خوب بود

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

سالهاست ک زیر نظرشون هستم واقعا دکتر با تجربه و فهمیده ای هستن

۱۴۰۰/۰۲/۲۵

تیروئد

۱۴۰۰/۱۱/۰۳

بیماری خود ایمن هاشیموتو. فعلا یک جلسه رفتیم خدمت ایشان

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خیلی خوب

۱۴۰۰/۰۹/۲۴

تحت درمان

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

عالی هست مشکل ترویید داشتم کاملا نرمال شده

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

خیلی خوب بوده

۱۳۹۷/۱۰/۰۶

کم کاری تیروئید و تحت درمان هستم

۱۳۹۹/۰۷/۲۱

خواهرام مشکل داشتن و هنوز تحت نظر هستن و دکتر خیلی خوبی هستن

۱۴۰۰/۰۳/۲۶

فعلا تحت درمان هستن

۱۴۰۰/۰۸/۰۳

عالی بودن

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

پزشک صبور و با تجربه

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

بی نظیر و عالی

۱۴۰۰/۰۹/۰۷

گره تیروییدی

۱۳۹۹/۰۵/۲۳

تشخیص خو

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

گره تیروئید.

۱۴۰۰/۰۱/۲۱

بسیار عالی هستند من برای مشکل تیروئید مراجعه کردم

۱۳۹۸/۱۲/۰۴

کم کاری تیرویید

۱۴۰۱/۱۲/۰۲

کم کاری تیروئید. خوب هستم در حال ادامه درمان

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

مشکل پاپیلاری تیرویید داشتم تشخیص درست و بموقعش باعث شد تو زمانبندی درست عمل کنم

۱۴۰۰/۰۸/۲۰

در حد ویزیت

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

مشکل تیرویید

۱۳۹۷/۰۸/۲۸

غده چربی و عمل کردم

۱۳۹۹/۰۹/۲۵

لرادرلذتدرتادارذ

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

خیلی خوب

۱۳۹۹/۰۷/۱۳

تیروئید دارم وتشخیص ومعالجه ایشان بسیارعالیست

۱۴۰۰/۰۶/۲۰

تشخیصشون عالی هست

۱۳۹۹/۱۲/۰۱

دیابت درمان

۱۴۰۰/۰۲/۱۹

تیرویید

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

دکتر عالی

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دکتر خوبی هست

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

عالی و خوش اخلاق

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

سلام عرض ادب خدمت دکتر دباغ منش و کلیه بیماران دکتر من تیروئید دارم از طبابت دکتر راضی هستم ممنونم از دکتر

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

بسیار عالی

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

تجربش خیلی خوبه

۱۳۹۹/۰۶/۰۴

بسیار دکتر درجه یک با تشخیص عالی واخلاق حرفه ای، ایشون وقت کافی دراختیار بیمار مبکیزلرن برلی شرح حال و سوالات مربوط به بیماریش

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

دخترم مشکل داشت خوب شد

۱۴۰۰/۰۵/۰۵

تیروید

۱۴۰۰/۱۰/۰۱

بسیار کار خوبی هستندمشکل دیابت بودشکرخداکنترل شده

۱۴۰۱/۰۸/۱۰

من مشکل تیرویید دارم خداروشکر تنظیم شده و مشکلی ندارم.

۱۴۰۰/۰۸/۱۶

کم کاری تیروئید تحت نظر

۱۳۹۹/۱۲/۰۹

خو ب است

۱۴۰۰/۰۱/۳۰

جناب دکتر عالیه

۱۴۰۰/۰۳/۱۱

کم کاری تیروئید دارم تحت درمان هستم

۱۴۰۰/۰۹/۱۴

من کم کاری تیرویید داشتم خداروشکر الان خوب شدم

۱۴۰۰/۰۱/۰۷

مشکل تیرویید داشتم و هنوز تحت درمانم

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

تحت درمانم

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

مشکل کم کاری تیروئید تحت درمان هستم وتیروییدم کنترل شد

۱۴۰۰/۰۶/۲۰

پرکاری

۱۳۹۹/۰۶/۱۹

من مشکل غددی داشتم کاملا معالجه شدم

۱۴۰۰/۰۳/۰۹

تیروئید در کودکی و نوجوانی و درمان شدن آن

۱۳۹۹/۰۷/۱۲

تیروید پرکار و حل شد

۱۴۰۰/۰۵/۰۹

مشکل تیرویید بود و به لطف خدا و کمک آقای دکتر تا الان کنترل شده

۱۳۹۹/۰۷/۰۷

من مشکل تیروئید دارم

۱۴۰۰/۰۸/۰۲

خوب بود

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

پرکاری تیرویید . فعلا در حال درمان هستم و از نتیجش راضی هستم

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

دیابت و تیرویید تحت نظر ایشان هستم

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

مشکل گواتر داشتم

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

مادرم چند سال هست که تحت نظر ایشان هست و خداروشکر مشکلی ندارد

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

بسیار دکتر خوب

۱۳۹۷/۱۲/۱۹

بسیارعالی

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

با سلام مشکل کم کاری غده تیروئید داشتم وهنوز تحت درمان هستم

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

کم کاری تیروئید. کنترل شد و حل شد

۱۴۰۰/۰۲/۱۸

دکتر خوبی هستن

۱۳۹۹/۱۲/۰۳

تیروئید بارداری

۱۳۹۹/۰۳/۱۲

دکتر خیلی خوبین و راضیم

۱۳۹۹/۰۵/۲۶

عالی هستن

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

با سلام همسرم تیروئید پرکارداشت سمی براش قطره هسته ای تجویز کردن الان بعد از نه سال دوباره برگشته میخوام دوباره ویزیت بشن

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

عالی هستن

۱۴۰۰/۰۸/۲۲

تیرویید

۱۴۰۰/۱۱/۲۱

عالی بود

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

تیروئید کم کار .که چند ماهه دارو استفاده کردم خدا رو شکر عالی بود

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

من کم کاری تیروئید دارم و 6ماه زیر نظر ایشون بودم.کارشون عالیه.کم کاری از خودم بود ک دیگه ادامه ندادم درمانم رو

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

عالی بودن البته من توی بیمارستان مطهری که بودن پیششون میرفتم

۱۴۰۱/۰۵/۰۹

چربی کبد و بالا بودن انزیمهای کبد

۱۳۹۹/۰۵/۱۵

تحت نظر

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

پرکاری تیروئید عالی بودن

۱۴۰۰/۰۶/۰۳