ییییییییییییی

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۸/۱۰

یک جلسه رفتیم خیلی راضی بودیم

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

لوپوس. تحت درمان

۱۴۰۰/۰۷/۲۳

سلام خوب بود

۱۴۰۰/۰۹/۱۳

خوب بود

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

عالی بودن

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

رماتیسم.

۱۴۰۰/۰۴/۱۴

دکتر بسیار خوبی بود بهتر شدم

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

دردمفاصل و روماتیسم. وعالی هستن دردام ارومن

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

روماتیسم داشتم خیلی خوبه

۱۴۰۰/۰۵/۲۵

خوب بود

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

خانم دکتر واقعا عالی هستن

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

دکتر خیلی

۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسیا دکتر خوبی هستن

۱۳۹۹/۰۲/۲۸

روماتیسم

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

بسیار دکتر خوبی هستند

۱۳۹۹/۰۸/۰۵

روماتیسم

۱۴۰۰/۰۹/۰۸

عدم رضایت

۱۴۰۰/۱۱/۱۸

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۵/۲۳

عالیه واقعا

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

بسیار خوب

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

بله خیلی دکتر خوبی هستن من برای رماتیسم پیششون میرم

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

ولم کنید

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

خیلی عالی

۱۴۰۰/۱۱/۱۲

سلام بسیار با حوصله و بادقت و با تجربه.

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

روماتیسم

۱۳۹۸/۱۱/۰۵

من لوپوس خفیف داشتم خدا روشکر خیلی خیلی ب لطف دکتر بهتر شدم واقعا دکتر نمونه وعالیه خدا حفظشون کنه واقعا ازشون ممنونم

۱۴۰۰/۰۲/۱۸

عالی هستن

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

دکتر خیلی خوبیه

۱۳۹۹/۰۳/۲۳

تشخیص شان حرف ندارد

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

بسیار عالی هستن

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

بسیار خوب

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

رماتیسم

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

مشکل اعصاب داشتم بسیار عالی بود

۱۴۰۰/۰۸/۰۵

روماتیسم داشتم

۱۴۰۰/۰۵/۱۸

روماتیسم داشتم فعلا دارو مصرف میکنم و روند خوب پیش میره

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

روماتیسم

۱۳۹۸/۰۷/۲۸

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

پدر اینجانب دچار عفونت مفاصل مفصلی شده بود ، لذا باید تحت مراقبت و درمان در بیمارستان سعدی شیراز قرار میگرفت ، تخت خالی برای ایشان مهیا نبود و ما دچار سردرگمی درمان ایشان شده بودیم. با اخذ نوبت از خانم دکتر رادمنش و ویزیت و تجویز ایشان مشکل پدرم حل شد.

۱۴۰۰/۰۸/۲۲

نتیجه خوبی داشتهایم

۱۴۰۰/۰۸/۰۵

مشکل روماتیسم پوستی دارم درحال درمان

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

لوموس. تحت درمان هستم

۱۴۰۰/۰۷/۱۳

دکتر خو

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

بیماری روماتسیم و دستورات درمانی ایشون خیلی موثر بوده است

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

درد مفاصل

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

سلام بیمارستان بستری بودم که خانم دکتر من را راویزیت نمودند

۱۴۰۰/۱۱/۰۲

بسیار خوب

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

زانو درد شدید البته من یک دفعه بیشتر پیش ایشان نرفتم ولی با همان یک ویزیت ودستورهائی که دادند خیلی مفید بود

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

بیماری روماتیسم

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

سلام بسیار خوش برخورد و مهربان

۱۴۰۰/۱۲/۲۴

روماتیسم مفصلی دارم ویزیت دکتر خیلی عالی بوده وخیلی بهتر هستم خانم دکتر کارشون عالی هست

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

روماتیسم داشته ام خیلی خوب بوده است

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

عالی خوش برخورد روماتیسمم رو درمان کردن

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

دکتر خیلی عالیه

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

من درد مفاصل داشتم،الان 8 سال هست که زیر نظرشون هستم،تشخیصشون فوق العاده بود

۱۴۰۰/۰۶/۰۸