بسیار دکتر حاذق و مهربانی هستن

۱۴۰۰/۰۴/۲۵

بهترین نتیجه

۱۴۰۰/۰۷/۱۳

بسیار حاذق ومجرب

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشکوک به کرونا عالی

۱۴۰۰/۰۲/۲۱

خیلی خوب

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

مدت چهار سال است بیمار ابشان هستم وراضی هستم

۱۴۰۰/۰۹/۱۰

تشخیص خوب ودر ست درمان به موقع

۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بی نظیر،الکی دارو نمی ده

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

سرفه ی مزمن

۱۴۰۲/۱۱/۰۱

پزشک بسیار عالی ،بنده از درمانم راضی هستم

۱۴۰۰/۰۴/۱۳

تشخیصشون عالیه

۱۴۰۰/۰۲/۳۰

با سلام عباداله زاده هستم*مشکل عفونت ریه و چربی کبد داشتم که با یک نسخه ایشون مشکلم بر طرف شده است.ایشون یکی از بهترین و عالی ترین دکتر های حال حاضر ایران عزیزمون هستن

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

دکترمتعدی است

۱۴۰۰/۱۰/۱۵