دکتر عالی هستند

۱۳۹۷/۱۱/۱۰

پرکاریی تیرویید.آدنوم هیموفیز

۱۳۹۷/۱۲/۰۳

عالی هستن

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

بسیار خوب

۱۴۰۲/۰۹/۲۴

د یابت درمان شان عالی بود

۱۳۹۸/۰۹/۱۸

کم کاری تیروئید داشتم ولی الان بهترم

۱۴۰۲/۱۰/۱۱

بسیار عالی کم کاری تیرویبد

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

مشکل غدد، عالی بودن

۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مشکل تیرویید

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

قنددکترعالی

۱۴۰۲/۱۰/۰۵

برای تیروئید مراجعه کردم و بسیار راضی هستم

۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مشکل تیروئید داشتم وخیلی عالی بودن

۱۴۰۲/۰۹/۱۷

بسیار عالی و قابل احترام

۱۳۹۹/۱۲/۰۱

دکتر بسیار خوبی هست

۱۴۰۱/۰۶/۱۷

خیلی خیلی دکتر دانا و با تجربه ای هستن

۱۴۰۰/۰۳/۱۱

مشکل ناباروری چون از همدان رفتن نا تمام مانده حالا دارم دوباره نوبت میگیرم

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

لنفاوی

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

مشکل تیروئید داشتم کارشون عالیه

۱۳۹۹/۰۶/۰۳

پدرم تحت نظر ایشون بود کارش خوب بود نتیجه مطلوب داشت

۱۴۰۳/۰۱/۰۴

ایشان بسیار حاذق هستند

۱۴۰۰/۱۲/۰۶

هنوز مراحل اولیه تشخیص بیماری هستم

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

خانوم دکتر بی نظیر هستن، ما واقعا نتیجه عالی گرفتیم

۱۴۰۱/۰۴/۰۹

عالی بود

۱۳۹۷/۱۰/۲۱

خوب بود

۱۳۹۹/۰۶/۰۲

دکتر حاذقی هست

۱۳۹۹/۰۹/۰۴

کم کاری تیروئید

۱۳۹۹/۰۴/۰۴

تیرویید

۱۴۰۰/۱۰/۱۰

دکتری باتجربه وحاذق تشخیص درست وبه موقع فقط دسترسی بهشون سخت چون ظاهرا فقط بیمارستان مسیح دانشوری هستند با این وضع کرونا نمیشه اونجا رفت راه تماس دیگه نیست واین خیلی بده کاش راه دیگه ای بود ،

۱۳۹۹/۰۳/۳۰

دکتر خوب، باحوصله، باایمان و کاربلد

۱۴۰۲/۱۱/۱۸

قند بالاداشتم و نتیجه کنترل تقریبی قند

۱۳۹۸/۰۷/۱۴

مشکل تیروئید. و عالی بودن

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

عالی برای کم کاری تیروئید مراجعه کردم

۱۴۰۲/۱۱/۲۰

عالی بود

۱۴۰۲/۰۳/۱۱

عالی بودن

۱۳۹۹/۱۰/۱۷

تیروییدیت

۱۳۹۹/۰۳/۰۵

بسیار عالی

۱۴۰۲/۱۱/۲۲

تیروئید

۱۳۹۹/۰۶/۲۶

خیلی خوب

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

تتبلی تخمدان

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

سلام در کل پزشک بسیار قابلی هستن

۱۴۰۱/۱۲/۰۷

عالیست

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

دیابتی هستم به ایشان مراجعه نمودم دکتر فوقالعاده ای هستند و بسیار با دانش می باشند

۱۳۹۹/۰۳/۲۸

عالییییی

۱۳۹۹/۰۳/۲۵

واقعا دکتر متخصص و متعهدی هستند غده تیروییدم گره داشت که باید جراحی میشد و خارج میشد،بعد از جراحی تحت نظر ایشان هستم.

۱۳۹۸/۰۷/۰۹

تالاسمی

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

عالییییی بهترین دکتر

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

سلام در رابطه با کم کاری تیرویید همسرم رو بردم پیش ایشون راضی بودیم

۱۳۹۸/۰۲/۱۹

سرطان تیروئید تشخیص و راهنمایی عالی

۱۳۹۸/۰۶/۰۵

خیلی دقیق ومصمم در معالجه بیمار وباحوصله وصمیمی

۱۴۰۲/۱۲/۱۰

مشکل غددوتیروییدداشتم.بسیار عالی وحاذق

۱۴۰۲/۰۹/۲۴

مشکل تیرویید دارم و در حال درمان میباشم

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

کم کاری تیرویید داشتم بعد از چند سال خوب شدمالان دخترم کم کاری دارن میخواستم دکتر ببیندشون همدان پیش دکتر بردم ولی تا به حال جواب نگرفتم.

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

تیروئید. دکتر عالی هستن

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

با تجربه و عالی

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

بسیار پزشک حاذق و باایمانی هستند

۱۴۰۱/۰۳/۲۷

عالی..دیابت

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

بیماری قند در حال معالجه

۱۴۰۲/۱۱/۰۹

تیروئید

۱۴۰۰/۰۵/۰۳

در حال درمان

۱۴۰۱/۰۲/۲۶

بیماری دیابت

۱۴۰۱/۱۱/۲۹

دکتر خوبی هستن

۱۴۰۲/۱۰/۰۸

غدد عالی

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

در حال معالجه

۱۴۰۲/۱۲/۰۳

دوره درمان ما خوب بود

۱۴۰۱/۱۲/۰۱