دکتر محسن عبدالله نظری

متخصص پزشکی قانونی
  • متخصص شماره نظام : ۹۳۹۳۱
نوبت دهی تلفنی
تهران
میدان نوبنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع - بیمارستان دکتر چمران
  • ۰۲۱-۲۲۹۳****
  • ۰۲۱-۲۲۹۳****
  • ۰۲۱-۲۲۹۳****
  • ۰۲۱-۲۲۹۳****
  • ۰۲۱-۲۲۹۳****
  • ۰۲۱-۲۲۹۳****
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید
دکتر محسن عبدالله نظریمتخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها/doctor/دکتر-محسن-عبدالله-نظری-تهران/dr-pykm0//doctor/دکتر-محسن-عبدالله-نظری-تهران/dr-pykm0/ 93931https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/169540/style-drListstyle-normalVCart https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/169540/style-drListstyle-normalVCart آدرس و تلفن دکتر محسن عبدالله نظری - تهران   میدان نوبنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع - ب…
تهرانمیدان نوبنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع - بیمارستان دکتر چمران