دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی در حیطه چشم پزشکی و در شهر گرگان به آدرس خیابان شریعتی - سر ظفر ساختمان پزشکان ظفر مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی

دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی

چشم پزشکی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۱۱۵۶
۱۵۰ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
مطب چشم پزشکی و زیبایی تهران
گرگانخیابان شریعتی - سر ظفر ساختمان پزشکان ظفر

با وقت قبلی

  0910200****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۲۰:۴۵
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۱:۱۵
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  اینستاگرام دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب چشم پزشکی و زیبایی تهران

  خیابان شریعتی - سر ظفر ساختمان پزشکان ظفر

  0910200****