ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

کلینیک شنوایی و تعادل دانشدکترای‌تخصصی شنوایی سنجی (ادیولوژی)https://nobat.ir/daneshclinic/https://nobat.ir/daneshclinic/ 0/office/profile_photo/122521/style-drList/office/profile_photo/122521/style-drList
مشهدخیابان پرستار 3 (عارف 6) - ساختمان پزشکان آریا - واحد 103