ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر فرناز فریدیدکترا روانپزشکی و روان‌شناسیhttps://nobat.ir/braingym/https://nobat.ir/braingym/ 5960/office/profile_photo/126316/style-drList/office/profile_photo/126316/style-drList
تهرانشهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان درختی - کوچه 5 - پلاک 4 - طبقه 2 - زنگ Brain Gym