ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

بابک فقیه ایمانیتغذیه و رژیم درمانیhttps://nobat.ir/babakfaghihimani/https://nobat.ir/babakfaghihimani/ 133https://nobat.ir/office/profile_photo/124576/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/124576/style-drList
اصفهانخیابان توحید میانی - مقابل بانک سامان - ابتدای کوچه 29 - ساختمان123 -طبقه همکف- واحد 1