ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
بسیار دکتر توانمند و مجربی هستندوید اللهیست برای مردم۱۳۹۷/۰۹/۲۳
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۱۰/۱۷
بیمارم سرطان پستان داشت، به لطف درمان خوب و برخورد محترمانه دکتر درمان بسیار عالی طی شد و در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد.۱۳۹۷/۱۱/۰۱
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۱۴
بسیار عالی۱۳۹۷/۱۱/۲۶
سرطان پستان پیشرفتت تحت درمان۱۳۹۷/۰۹/۱۲
مشاوره گرفتیم خیلی مثبت بود۱۳۹۷/۱۱/۰۷
آدرس و شماره تماس کلینیک شیمی درمانی : مشهد
احمدآباد - عارف ۲ - ساختمان نیکان
۰۵۱-۳۸۴۷****
دکتر آرمین سعیدیمتخصص پرتو درمانی ، شیمی درمانی و رادیوتراپی (انکولوژی)https://nobat.ir/83itoy56/https://nobat.ir/83itoy56/ 94162https://nobat.ir/office/profile_photo/121296/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/121296/style-drList
مشهداحمدآباد - عارف 2 - ساختمان نیکان