ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر احسان قانعیمتخصص کلیه و مجاری ادراریhttps://nobat.ir/6511/https://nobat.ir/6511/ 113214https://nobat.ir/office/profile_photo/126460/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/126460/style-normalVCart
کرمانچهارراه طهماسب آباد - بعد از کوچه 3 جهاد - ساختمان پزشکان باران - طبقه دوم - واحد 202