ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
عالی بوده۱۳۹۸/۰۱/۲۸
ارت ودنسی دندان۱۳۹۸/۰۱/۰۶
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۱۲
آدرس و شماره تماس مطب : سنندج
خیابان پاسداران - دانشکده دندانپزشکی - کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی
۰۹۱۸-۷۷۷-****
دکتر سمیه کرمیمتخصص دندان پزشکیhttps://nobat.ir/5754/https://nobat.ir/5754/ 110406/office/profile_photo/121321/style-normalVCart /office/profile_photo/121321/style-normalVCart
سنندجخیابان پاسداران - دانشکده دندانپزشکی - کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی