ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر سیدعلیرضا نجفیمتخصص قلب و عروق و واریسhttps://nobat.ir/5625/https://nobat.ir/5625/ 28119https://nobat.ir/office/profile_photo/120430/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/120430/style-drList
تهرانمیدان هفتم تیر - ابتدای قائم مقام فراهانی - کوچه یکم - پلاک 16 - طبقه دوم - واحد 6