ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر فاطمه سبزی پوردندانپزشکhttps://nobat.ir/5584/https://nobat.ir/5584/ 112004https://nobat.ir/office/profile_photo/120141/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/120141/style-drList
همدانخیابان بوعلی - ساختمان پارس - طبقه همکف