ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر مهری لیثیجراح و متخصص زنان،زایمان و نازاییhttps://nobat.ir/5370/https://nobat.ir/5370/ 95362https://nobat.ir/office/profile_photo/116992/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/116992/style-drList
تهراناستان تهران - پاکدشت - مامازند خیابان شهید مطهری کوچه شهید حسن قمی درمانگاه شبانه روزی مرجان