ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

شاهین کریم پورروان شناس بالینی(روان درمانگر باروش CBT/ CBH/MATRIX)مد…https://nobat.ir/4455/https://nobat.ir/4455/ https://nobat.ir/office/profile_photo/110250/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/110250/style-drListساعات کار: 9 الی 13 و 17 الی 21
قائم شهرقائمشهر -میدان امام بالاتر از پمپ بنزین شعبانی کوچه تلار31(شکوه) مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی سلامت اندیشه