ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب : تهران
ابتداى خیابان پاسداران - خیابان گل نبى - خیابان ناطق نورى شمالى - نبش کوچه آذر - ساختمان پزشکان نگین زمرد - طبقه ۲ - واحد ۶
۰۹۱۰-۹۱۲-****
۰۲۱-۲۲۸۹****

توانبخشى کودکان با اختلالات اتیسم، بیش فعالى، اختلالات یادگیرى و مشکلات رفتارى
کاردرمانى جسمى و ذهنى کودکان فلج مغزى ، سندرم داون

مرکز کاردرمانى کودکانطاهره علی خان ربازhttps://nobat.ir/4432/https://nobat.ir/4432/ 0https://nobat.ir/office/profile_photo/109665/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/109665/style-drListتوانبخشى کودکان با اختلالات اتیسم، بیش فعالى، اختلالات یادگیرى و مشکلات رفتارى کاردرمانى جسمى و ذهنى کودکان فلج مغزى ، سندرم داون
تهرانابتداى خیابان پاسداران - خیابان گل نبى - خیابان ناطق نورى شمالى - نبش کوچه آذر - ساختمان پزشکان نگین زمرد - طبقه 2 - واحد 6