صفحه‌ی اختصاصی کلینیک بعثت و درمانگاه 17شهریور

Nobat.ir/4329آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
دکتر مومن ،باانصاف وباسواد می باشد
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس کلینیک بعثت و درمانگاه 17شهریور : رشت
دکتر اسفندیار نظری کیاشی فوق تخصص قلب و اکوی جنین
ویزیت: روزهای شنبه و چهارشنبه

اکوی قلب کودکان و نوجوانان روزهای دوشنبه و سه شنبه

اکوی قلب جنین در درمانگاه بیمارستان 17شهریور

روزهای یکشنبه در درمانگاه بعثت ویزیت قلب کودکان و اکوی قلب جنین و کودکان انجام می شود.