ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر حسن نورمحمدیفوق تخصص خون ، سرطان و پیوند مغز استخوانhttps://nobat.ir/3866/https://nobat.ir/3866/ 67386https://nobat.ir/office/profile_photo/106999/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/106999/style-drListساعات کار: ساعت 2 بعداز ظهر تا 9 شب بجز روزهای پنجشنبه و جمعه
ایلامبلوار امام علی - بیمارستان کوثر