ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی





آزمایشگاه ژنتیک پزشکیدکتر ملیحه خالقیانhttps://nobat.ir/36143614/https://nobat.ir/36143614/ 3392https://nobat.ir/office/profile_photo/105788/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/105788/style-drListساعات کار: 8 صبح الی 19بعداز ظهر
تهرانبلوار کشاورز - بین جمالزاده وکارگر - پلاک 346 - طبقه پنجم - واحد 18