ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر افسانه بازرگانمتخصص پوست، مو و زیباییhttps://nobat.ir/3600/https://nobat.ir/3600/ 136023https://nobat.ir/office/profile_photo/105720/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/105720/style-drList
تهرانستارخان - خیابان شهرآرا - خیابان نیایش- بیمارستان رسول اکرم - طبقه دوم - ساختمان درمانگاه ها - کلینیک تخصصی پوست