ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر جواد صادقیفوق تخصص درد و تخصص بیهوشیhttps://nobat.ir/3386/https://nobat.ir/3386/ 107396https://nobat.ir/office/profile_photo/104493/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/104493/style-drListروزهای یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 15 الی 19 عصر
تهرانپاسداران - بوستان نهم - پلاک 135 - واحد 3