ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۱/۲۹
عالی هستند۱۳۹۷/۰۲/۱۸
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۴/۲۱
آدرس و شماره تماس مطب : تهران
پاسداران - بوستان نهم - پلاک ۱۳۵ - واحد ۳
۰۲۱-۲۲۷۷****

روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه
ساعت 15 الی 19 عصر

دکتر جواد صادقیفوق تخصص درد و تخصص بیهوشیhttps://nobat.ir/3386/https://nobat.ir/3386/ 107396https://nobat.ir/office/profile_photo/104493/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/104493/style-drListروزهای یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 15 الی 19 عصر
تهرانپاسداران - بوستان نهم - پلاک 135 - واحد 3