ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمدرضا عباسیفوق تخصص نفرولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttps://nobat.ir/3305/https://nobat.ir/3305/ 33018/office/profile_photo/103963/style-drList/office/profile_photo/103963/style-drList
تهرانیوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون و چهلستون - کلینیک شقایق روزهای شنبه و سه شنبه با تعیین وقت قبلی DrAbbasioffice