ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب : اصفهان
میدان ارتش - نبش خیابان وحید - مجتمع جهان آرا - فیزیوتراپی امید
۰۳۱-۳۶۲۵****

شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر

مرکز فیزیوتراپی امیدفیزیوتراپیستhttps://nobat.ir/3078/https://nobat.ir/3078/ 0https://nobat.ir/office/profile_photo/100711/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/100711/style-drListشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر
اصفهانمیدان ارتش - نبش خیابان وحید - مجتمع جهان آرا - فیزیوتراپی امید