صفحه‌ی اختصاصی کلینیک فیزیوتراپی مهر

Nobat.ir/3063آدرس و شماره تماس کلینیک فیزیوتراپی مهر : اردبیل
میدان سرچشمه - کوچه معصومین - کلینیک فیزیوتراپی مهر دکتر تورج رحمانی
دکتری تخصصی فیزیوتراپی
قبل از ظهر 9 تا 1
بعد از ظهر 3 تا 9