ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر حمید رضا ابوعلیمتخصص ارتوپدیhttps://nobat.ir/135445a/https://nobat.ir/135445a/ 84302https://nobat.ir/office/profile_photo/119814/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/119814/style-drList
قزوینخیابان فردوسی جنوبی - نبش کوچه نسترن - ساختمان پزشکان البرز طبقه اول آسانسور دارد