آدرس و تلفن دکتر سیدحسن موسوی(دکترا پزشکی عمومی) خرم آباد
ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
تلفن و آدرس پزشکان دکترا پزشکی عمومی خرم آبادبهترین دکتر دکترا پزشکی عمومی خرم آباد دکتر دکترا پزشکی عمومی در خرم آباد لیست پزشکان دکترا پزشکی عمومی خرم آباد مطب پزشکان دکترا پزشکی عمومی مطب های دکترا پزشکی عمومی خرم آباد دکتر دکترا پزشکی عمومی خوب خرم آباد
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۳/۰۱
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر سیدحسن موسوی : خرم آباد
میدان کیو، بلوار ولیعصر، نرسیده به چهارراه ۳۰متری
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .


دکتر سیدحسن موسویدکترا پزشکی عمومیhttps://nobat.ir/118/line/w8PJhttps://nobat.ir/118/line/w8PJ
خرم آبادمیدان کیو، بلوار ولیعصر، نرسیده به چهارراه 30متری