پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص زنان و زایمان بوشهربهترین دکتر متخصص زنان و زایمان بوشهر دکتر متخصص زنان و زایمان در بوشهر لیست پزشکان متخصص زنان و زایمان بوشهر مطب پزشکان متخصص زنان و زایمان مطب های متخصص زنان و زایمان بوشهر دکتر متخصص زنان و زایمان خوب بوشهر
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مهبد ابراهیمی : بوشهر
خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان پارس
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .