پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص چشم پزشکی رشتبهترین دکتر متخصص چشم پزشکی رشت دکتر متخصص چشم پزشکی در رشت لیست پزشکان متخصص چشم پزشکی رشت مطب پزشکان متخصص چشم پزشکی مطب های متخصص چشم پزشکی رشت دکتر متخصص چشم پزشکی خوب رشت
آخرین نظرات مخاطبین
فشار چشم
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر فریدون حیدری باطنی : رشت
چهارراه پورسینا-ساختمان اطباء
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .