پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دکترا علوم آزمایشگاهی خوانساربهترین دکتر دکترا علوم آزمایشگاهی خوانسار دکتر دکترا علوم آزمایشگاهی در خوانسار لیست پزشکان دکترا علوم آزمایشگاهی خوانسار مطب پزشکان دکترا علوم آزمایشگاهی مطب های دکترا علوم آزمایشگاهی خوانسار دکتر دکترا علوم آزمایشگاهی خوب خوانسار
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مجید شریف نیا : خوانسار
آزمایشگاه پاستور
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .