پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان آزمایشگاه شهرکردبهترین دکتر آزمایشگاه شهرکرد دکتر آزمایشگاه در شهرکرد لیست پزشکان آزمایشگاه شهرکرد مطب پزشکان آزمایشگاه مطب های آزمایشگاه شهرکرد دکتر آزمایشگاه خوب شهرکرد
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب آزمایشگاه مهر شهرکرد : شهرکرد
چهار راه فصیحی - طبقه بالای داروخانه حلال احمر
جواب آزمایشات در سایت قابل مشاهده است
نام کاربری همان شماره پذیرش است
و رمز عبور هم شماره موبایل ارائه شده است.
www.mehrlabsh.com