پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص استخوان و مفاصل آملبهترین دکتر متخصص استخوان و مفاصل آمل دکتر متخصص استخوان و مفاصل در آمل لیست پزشکان متخصص استخوان و مفاصل آمل مطب پزشکان متخصص استخوان و مفاصل مطب های متخصص استخوان و مفاصل آمل دکتر متخصص استخوان و مفاصل خوب آمل
آدرس و شماره تماس مطب دکتر احمد معتمدی : آمل
آمل -روبروی بیمارستان ۱۷شهریور
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .