آدرس و شماره تلفن های داروخانه دکتر دهقانی مبارکه
ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و شماره تماس داروخانه دکتر دهقانی : مبارکه
مبارکه - خیابان بسیج شمالی - مقابل خیابان بهداری - نبش کوچه شهید یزدانی
۰۳۱-۵۲۶۷****


داروخانه دکتر دهقانیhttps://nobat.ir/118/line/jZPjy2https://nobat.ir/118/line/jZPjy2
مبارکهمبارکه - خیابان بسیج شمالی - مقابل خیابان بهداری - نبش کوچه شهید یزدانی