پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهی اردکانبهترین دکتر متخصص علوم آزمایشگاهی اردکان دکتر متخصص علوم آزمایشگاهی در اردکان لیست پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهی اردکان مطب پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهی مطب های متخصص علوم آزمایشگاهی اردکان دکتر متخصص علوم آزمایشگاهی خوب اردکان
آدرس و شماره تماس مطب دکتر غلامرضا خلج هدایتی : اردکان
خیابان پیروزی، آزمایشگاه دکتر انارکی
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .