پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دکترای حرفه ای پزشکی بوشهربهترین دکتر دکترای حرفه ای پزشکی بوشهر دکتر دکترای حرفه ای پزشکی در بوشهر لیست پزشکان دکترای حرفه ای پزشکی بوشهر مطب پزشکان دکترای حرفه ای پزشکی مطب های دکترای حرفه ای پزشکی بوشهر دکتر دکترای حرفه ای پزشکی خوب بوشهر
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
دکترخوبیه
امتیاز درج شده است
خیلی خو
باردار هستم و خوب است
امتیاز درج شده است
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر صغری قاسمی : بوشهر
بوشهر-خیابان امام خمینی - روبروی بانک کشاورزی -طبقه فوقانی سوپرمیلاد