پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص چشم اردبیلبهترین دکتر تخصص چشم اردبیل دکتر تخصص چشم در اردبیل لیست پزشکان تخصص چشم اردبیل مطب پزشکان تخصص چشم مطب های تخصص چشم اردبیل دکتر تخصص چشم خوب اردبیل
آخرین نظرات مخاطبین
خیلی عالی هستند
خیلی خوب
انحراف چشمی
نظر ندارم
خوب بود.
آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمد صادق نقی زاده : اردبیل
اردبیل سرچشمه کوی طوی ساختمان نوید