پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان قزوینبهترین دکتر فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان قزوین دکتر فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان در قزوین لیست پزشکان فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان قزوین مطب پزشکان فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان مطب های فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان قزوین دکتر فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان خوب قزوین
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
خوب نتیجه گرفتم از دردماش
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمد فتوحی سیاه پیرانی : قزوین
قزوین بوعلی - روبروی بیمارستان بوعلی سینا - ساختمان پزشکان سینا