پرسش و پاسخ پزشکی        ورود پزشکان       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد ایلامبهترین دکتر متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد ایلام دکتر متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد در ایلام لیست پزشکان متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد ایلام مطب پزشکان متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد مطب های متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد ایلام دکتر متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد خوب ایلام
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده استنمایش لیست کامل نظرات
آدرس و شماره تماس مطب دکتر آرزو جودکی : ایلام
ایلام - ایلام
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .