پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی مشهدبهترین دکتر متخصص آسیب شناسی بالینی مشهد دکتر متخصص آسیب شناسی بالینی در مشهد لیست پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی مشهد مطب پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی مطب های متخصص آسیب شناسی بالینی مشهد دکتر متخصص آسیب شناسی بالینی خوب مشهد
آدرس و شماره تماس مطب دکتر جینا پهلوان : مشهد
احمد اباد - نبش محتشمی ۳ - پ ۶۹ - آزمایشگاه توس