آدرس و شماره تلفن های داروخانه دکتر محمدی(میخک) مبارکه
ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و شماره تماس داروخانه دکتر محمدی(میخک) : مبارکه
مبارکه - خیابان هفده شهریور- روبه روی اورژانس سینا
۰۳۱-۵۲۶۷****


داروخانه دکتر محمدی(میخک)https://nobat.ir/118/line/XEKgpOhttps://nobat.ir/118/line/XEKgpO
مبارکهمبارکه - خیابان هفده شهریور- روبه روی اورژانس سینا