پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دکترا علوم آزمایشگاهی کوهدشتبهترین دکتر دکترا علوم آزمایشگاهی کوهدشت دکتر دکترا علوم آزمایشگاهی در کوهدشت لیست پزشکان دکترا علوم آزمایشگاهی کوهدشت مطب پزشکان دکترا علوم آزمایشگاهی مطب های دکترا علوم آزمایشگاهی کوهدشت دکتر دکترا علوم آزمایشگاهی خوب کوهدشت
آدرس و شماره تماس مطب دکتر خسرو مسجدیان جزی : کوهدشت
خیابان بازارچه، آزمایشگاه دکترمسجدیان
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .