پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص آسیب شناسی بروجردبهترین دکتر متخصص آسیب شناسی بروجرد دکتر متخصص آسیب شناسی در بروجرد لیست پزشکان متخصص آسیب شناسی بروجرد مطب پزشکان متخصص آسیب شناسی مطب های متخصص آسیب شناسی بروجرد دکتر متخصص آسیب شناسی خوب بروجرد
آدرس و شماره تماس مطب دکتر ناصر حسنی گودرزی : بروجرد
ابتدای خ تختی آزمایشگاه تشخیص طبی
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .