پرسش و پاسخ پزشکی        ورود پزشکان       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان کارشناس داروسازی ابهربهترین دکتر کارشناس داروسازی ابهر دکتر کارشناس داروسازی در ابهر لیست پزشکان کارشناس داروسازی ابهر مطب پزشکان کارشناس داروسازی مطب های کارشناس داروسازی ابهر دکتر کارشناس داروسازی خوب ابهر
آدرس و شماره تماس مطب حسین حسین زاده ولدیانی : ابهر
بتدای خیابان دکتر بهشتی داروخانه مرکزی
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .