پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دکترای حرفه ای داروسازی تهرانبهترین دکتر دکترای حرفه ای داروسازی تهران دکتر دکترای حرفه ای داروسازی در تهران لیست پزشکان دکترای حرفه ای داروسازی تهران مطب پزشکان دکترای حرفه ای داروسازی مطب های دکترای حرفه ای داروسازی تهران دکتر دکترای حرفه ای داروسازی خوب تهران
آدرس و شماره تماس مطب دکتر سعید عباسعلی پور : تهران
شهرک آپادانا - مجتمع گل مریم
برنامه کاری مطب: 9 - 13.30 صبح ها
16.30 - 21 عصرها