پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان پرتونگاری ارومیهبهترین دکتر پرتونگاری ارومیه دکتر پرتونگاری در ارومیه لیست پزشکان پرتونگاری ارومیه مطب پزشکان پرتونگاری مطب های پرتونگاری ارومیه دکتر پرتونگاری خوب ارومیه
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر حسن محمود زاده : ارومیه
یابان مدنی - جنب میدان امام حسین - رادیولوژی دکتر محمود زاده