پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کرمانبهترین دکتر متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کرمان دکتر متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی در کرمان لیست پزشکان متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کرمان مطب پزشکان متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی مطب های متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کرمان دکتر متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی خوب کرمان
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر یداله مایل : کرمان
خیابان شهید کامیاب (ابوحامد)، بیمارستان مهرگان
برنامه کاری مطب: 16 الی 20