پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان فلوشیپ آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی) شیرازبهترین دکتر فلوشیپ آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی) شیراز دکتر فلوشیپ آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی) در شیراز لیست پزشکان فلوشیپ آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی) شیراز مطب پزشکان فلوشیپ آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی) مطب های فلوشیپ آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی) شیراز دکتر فلوشیپ آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی) خوب شیراز
آدرس و شماره تماس مطب دکتر معصومه اقتداری : شیراز
میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری
برنامه کاری مطب: یکشنبه، سه شنبه