پرسش و پاسخ پزشکی        ورود پزشکان       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص بیماری های داخلی بوشهربهترین دکتر تخصص بیماری های داخلی بوشهر دکتر تخصص بیماری های داخلی در بوشهر لیست پزشکان تخصص بیماری های داخلی بوشهر مطب پزشکان تخصص بیماری های داخلی مطب های تخصص بیماری های داخلی بوشهر دکتر تخصص بیماری های داخلی خوب بوشهر
نظرات مخاطبین
عدم رضایت
کم خونی
با روی باز و اخلاق خوش به بیماران رسیدگی میکند
پایین بودن گلبول قرمز یک دوره قرص دادن خوب شدمنمایش لیست کامل نظرات
آدرس و شماره تماس مطب دکتر ابراهیم عصفوری : بوشهر