پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی شاهرودبهترین دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی شاهرود دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی در شاهرود لیست پزشکان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی شاهرود مطب پزشکان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی مطب های متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی شاهرود دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی خوب شاهرود
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
پروستات داشتم
آدرس و شماره تماس مطب دکتر سید وحید الله صدر بلوریان : شاهرود
خ ۲۲ بهمن ساختمان بهار واحد ۱۱
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .